Vòng kết nối lãnh đạo

Các đối tác của Vòng kết nối Lãnh đạo Phòng Greater Irvine là một trong những công ty và tổ chức có ảnh hưởng nhất ở Irvine và Quận Cam. Họ đóng vai trò dẫn dắt và chủ động trong việc hỗ trợ sức sống kinh tế của khu vực. Thông qua các gói lợi ích dành riêng cho từng cá nhân, các thành viên của Leaders Circle trải nghiệm sự tham gia và khả năng hiển thị ở cấp cao nhất trong cộng đồng doanh nghiệp.

Diamond

Platinum

                        

Gold

                                                                  

Silver

       ​​

Bronze

Hotel Partners

          

Các đối tác trong vòng kết nối nhà lãnh đạo đã cam kết với cộng đồng

Để biết thông tin về việc trở thành một phần của nhóm ưu tú này, hãy liên hệ với Phòng Greater Irvine theo số (949) 502-4115.

CHECK OUT
DESTINATION IRVINE
VISIT DESTINATION IRVINE