Về chúng tôi

Sứ mệnh của Phòng Đại Irvine là Nâng cao Sức sống Kinh tế của Irvine Lớn hơn.

Trang chủ của hơn 900 công ty công nghệ

Bộ phận tiếp thị điểm đến của Greater Irvine Chamber, Destination Irvine, làm việc để thu hút khách du lịch đến Irvine, dẫn đến tác động kinh tế hàng triệu đô la cho thành phố hàng năm.Các liên kết quan trọng

. .

CHECK OUT
DESTINATION IRVINE
VISIT DESTINATION IRVINE