Ủy ban

Tham gia một ủy ban của Greater Irvine Chamber là một cách tuyệt vời để kết nối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác trong cộng đồng và cho phép bạn chia sẻ trong việc dẫn đầu tăng trưởng kinh doanh.

Tìm ủy ban phù hợp với bạn và doanh nghiệp của bạn!

Đại sứ

Nhiệm vụ của các Đại sứ là tích cực thúc đẩy và đại diện cho Phòng Thương mại Irvine Greater trong cộng đồng doanh nghiệp. Ủy ban định hướng cho các thành viên mới với các lợi ích của Phòng, giúp các thành viên hiện tại tiếp tục tham gia và giới thiệu các thành viên tiềm năng thông qua các kênh thích hợp.

Các đại sứ gặp nhau vào thứ Năm thứ tư hàng tháng lúc 7:45 sáng tại Phòng Greater Irvine.

Tìm hiểu thêm

Hội đồng Sức sống Kinh tế

Hội đồng Sức sống Kinh tế của Phòng tìm cách nâng cao năng lực của Irvine trong việc lãnh đạo và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sẽ giúp tiếp thêm năng lượng cho hệ sinh thái khởi nghiệp, cải thiện khả năng duy trì doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp mới, giúp các doanh nghiệp phát triển và mở rộng, góp phần thu hút nhân tài và phát triển lực lượng lao động, tạo thuận lợi cho các cơ hội thương mại và xuất khẩu và xây dựng một môi trường hợp tác trong đó tài sản và nguồn lực có thể được triển khai tối ưu.

Hội đồng Sức sống Kinh tế được chia thành hai ủy ban:

Tìm hiểu thêm

Các vấn đề chính phủ

Ủy ban Các vấn đề của Chính phủ giám sát luật pháp, quy chế môi trường và các vấn đề chính trị được quan tâm có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ở Irvine và các thành phố lân cận. Ủy ban làm việc để đưa ra tiếng nói thống nhất về các vấn đề và dự án ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, thành viên và công dân trong Irvine và bên ngoài biên giới của nó.

Các vấn đề của Chính phủ họp vào mỗi Thứ Năm đầu tiên của tháng lúc 8:00 sáng tại Phòng Greater Irvine.

Tìm hiểu thêm