Tư cách thành viên

Tư cách thành viên trong Phòng Greater Irvine là liên kết của bạn với những người, chương trình và thông tin bạn cần để tăng khả năng hiển thị của tổ chức và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Cho dù là một công ty lớn hay một doanh nghiệp nhỏ, có một cấp độ thành viên phù hợp cho mọi doanh nghiệp.

Tham gia trực tuyến

Tải xuống đơn đăng ký thành viên

Tư cách thành viên của Phòng Greater Irvine cung cấp cho Công ty của bạn và tất cả nhân viên của bạn Cơ hội cho:

 • Khả năng hiển thị và hiển thị cho doanh nghiệp của bạn thông qua sự hiện diện của báo in, trực tuyến và mạng xã hội.
 • Tiếp cận với các nhà lập pháp và các quan chức được bầu cử ở Thành phố Irvine, Quận Cam, Sacramento và Washington.
 • Ảnh hưởng đến chính quyền địa phương, tiểu bang và quốc gia về các vấn đề chính sách công và chiến lược phát triển kinh tế thông qua các ủy ban, hội đồng và sáng kiến của Phòng Greater Irvine.
 • Kết nối với các triển vọng, cơ hội và mối quan hệ kinh doanh thông qua hơn 100 chương trình phát triển và kết nối kinh doanh mỗi năm.
 • Tiết kiệm cho các sản phẩm và dịch vụ thông qua các chương trình chiết khấu từ Thành viên đến Thành viên và Đối tượng chung sở thích của chúng tôi
 • Các nguồn lực để đạt được kỹ năng và tiếp cận khán giả mới thông qua các chương trình phát triển chuyên nghiệp và các phương tiện tiếp thị hiệu quả về chi phí.

10 Quyền lợi Thành viên Hàng đầu:

1) Tăng khả năng hiển thị của bạn trong cộng đồng

 • Liệt kê trên danh bạ doanh nghiệp trực tuyến của Phòng - nơi mọi người tìm đến các doanh nghiệp!
 • Listng trong mục thành viên mới của tạp chí Irvine Chamber Business Connection
 • Cơ hội gửi bài cho Kết nối kinh doanh
 • Danh sách thành viên mới trong email Kết nối hàng tuần của Phòng Irvine
 • Cơ hội tài trợ, quảng cáo và triển lãm

2) Cơ hội xây dựng mối quan hệ

 • Hơn 400 sự kiện kết nối mỗi năm, từ các cuộc tụ họp xã hội đến sự tham gia của ủy ban và các nhóm tạo ra lãnh đạo

3) Giới thiệu từ Phòng

 • Phòng nhận được hàng nghìn yêu cầu mỗi năm về các sản phẩm và dịch vụ
 • Trang web của Phòng trung bình có 25.000 lượt truy cập mỗi tháng

4) Quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thành viên

 • Chỉ thông qua Phòng, bạn có thể tiếp cận với hơn 800 thành viên và cộng đồng doanh nghiệp địa phương!

5) Tiếp cận với các nhà lãnh đạo cộng đồng và các quan chức được bầu cử

 • Các cuộc họp về các vấn đề chính phủ hàng tháng và các diễn đàn về ứng cử viên do Phòng tổ chức cho phép bạn tiếp cận hàng đầu chưa từng có với các nhà lãnh đạo cộng đồng và các quan chức được bầu

6) Phát triển, hội thảo và hội thảo

 • Phòng cung cấp tất cả các khía cạnh của đào tạo kinh doanh như bán hàng, tiếp thị, mạng, công nghệ, nguồn nhân lực, quốc tế và hơn thế nữa!
 • Cơ hội lãnh đạo
 • Các chương trình phát triển kinh tế

7) Danh sách Hướng dẫn Danh mục và Chuyên ngành

 • Liệt kê trên danh bạ doanh nghiệp trực tuyến của Phòng - nơi mọi người tìm đến các doanh nghiệp!
 • Liệt kê trên trang web Phát triển Kinh tế của Phòng

8) Cơ hội Quảng cáo Hiệu quả về Chi phí

 • Tạp chí Kết nối Doanh nghiệp
 • Tiếp thị qua email của Phòng kết nối hàng tuần
 • Trang mạng
 • Truyền thông xã hội

9) Dịch vụ chỉ dành cho hội viên

 • Các nhà cung cấp ưu tiên và các chương trình chiết khấu dành cho thành viên
 • Giảm giá vận chuyển, đồ dùng văn phòng, nguồn nhân lực và các dịch vụ khác
 • Giấy chứng nhận xuất xứ miễn phí và công chứng miễn phí
 • Lễ cắt băng khánh thành và lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng

10) Vận động chính sách kinh doanh là thế mạnh của chúng tôi

 • Phát triển kinh tế thông qua thu hút và duy trì doanh nghiệp sẽ kích thích nền kinh tế, cung cấp cho
 • tăng thu thuế để cung cấp các tiện ích địa phương
 • Vận động chính phủ ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia hỗ trợ các vấn đề thân thiện với doanh nghiệp
 • Hỗ trợ giữa các thành viên giúp doanh nghiệp phát triển

Để biết thêm thông tin, liên hệ Đình Tạ tại dta@irvinechamber.com hoặc (949) 502-4119.

Tải xuống đơn đăng ký thành viên

Tư cách thành viên của vòng kết nối lãnh đạo

Tư cách thành viên Vòng tròn Lãnh đạo Phòng Greater Irvine mang lại sự tham gia và hiện diện nhiều hơn trong cộng đồng doanh nghiệp, cũng như tiếp cận với các giám đốc điều hành cấp cao. Các thành viên của Leaders Circle là một trong những công ty và tổ chức có ảnh hưởng nhất ở Irvine và Orange County. Tìm hiểu thêm

Thành viên Vòng kết nối Lãnh đạo Hiện tại

CHECK OUT
DESTINATION IRVINE
VISIT DESTINATION IRVINE