Vận động chính sách

Phòng Thương mại Greater Irvine ủng hộ pháp luật thân thiện với doanh nghiệp ở tất cả các cấp chính quyền.

Các thành viên có thể có ảnh hưởng đến các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bằng cách tham gia vào Ủy ban các vấn đề chính phủ của Phòng. Các cuộc họp định kỳ của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ để ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus. Để biết thêm thông tin và tham gia vào ủy ban này, hãy liên hệ với Bryan Starr tại bstarr@irvinechamber.com hoặc (949) 660-9112.

Liên hệ Chính phủ & Công dân

Greater Irvine Chamber

Chủ tịch của các tiểu bang
Joseph R. Biden, Jr. (D)

Nhà trắng
1600 Đại lộ Pennsylvania NW
Washington, DC 20500

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Phó Tổng thống Hoa Kỳ
Kamala D. Harris (D)

Nhà trắng
1600 Đại lộ Pennsylvania NW
Washington, DC 20500

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Thống đốc

Gavin Newsom

1303 Đường 10, Phòng 1173
Sacramento, CA 95814
Điện thoại: (916) 445-2841
Fax: (916) 558-3160

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Diane Feinstein (D)

331 Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Hart Washington DC 20510
(202) 224-3841

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Alex Padilla (D)

B03 Tòa nhà văn phòng Thượng viện Russell
Washington, DC 20510
Điện thoại: (202) 224-3553

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Hạ viện Hoa Kỳ
Katie Porter (D - CA 45)

1117 Longworth HOB
Washington, DC 20515
Điện thoại: (202) 225-5611
Điện thoại thay thế: (202) -226-5906

2151 Michelson Drive, Suite 195
Irvine, CA 92612
Điện thoại: (949) 668-6600

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Thượng nghị sĩ bang
Dave Min (D - CA 37)

Tòa nhà Quốc hội, Phòng 2048
Sacramento, CA 95814
Điện thoại: 916.651.4037
Fax: 916.651.4937

940 South Coast Drive, Suite 185 Costa Mesa, CA 92626
Điện thoại: 714.662.6050
Fax: 714.662.6055

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Dân biểu tiểu bang
Steven Choi (R - CA 68)

Hộp thư bưu điện 942849
Sacramento, CA 94249-0068
Điện thoại: (916) 319-2068

3240 El Camino Real, Suite 110
Irvine, CA 92602
Điện thoại: (714) 665-6868

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Dân biểu tiểu bang
Cottie Petrie-Norris (D - CA 74)

Hộp thư bưu điện 942849
Sacramento, CA 94249-0074
Điện thoại: (916) 319-2074

19712 Đại lộ MacArthur, Suite 150, Irvine, CA 92612; (949) 251-0074

Trang mạng

Greater Irvine Chamber

Ban Giám sát Quận Cam
Don Wagner

333 W. Santa Ana Blvd.
Santa Ana, CA 92701

Trang mạng

Hội đồng thành phố Irvine

1 Civic Center Plaza, Irvine, CA 92606
Điện thoại: 949-724-6233

Greater Irvine Chamber

Thị trưởng
Farrah Khan
E-mail

Greater Irvine Chamber

Phó thị trưởng
Tammy Kim
E-mail

Greater Irvine Chamber

Nghị viên
Larry Agran
E-mail

Greater Irvine Chamber

Nghị viên
Mike Carroll
E-mail

Greater Irvine Chamber

Nghị viên
Anthony Kuo
E-mail

CHECK OUT
DESTINATION IRVINE
VISIT DESTINATION IRVINE