Về Irvine

Nhiệm vụ của Phòng Irvine lớn hơn là thúc đẩy sức sống kinh tế của Irvine lớn hơn. Công việc của chúng tôi duy trì nền tảng do Quy hoạch Tổng thể Irvine đặt ra cho chất lượng cuộc sống, tiện nghi và dịch vụ vô song mà người dân Irvine và du khách được hưởng.

Trang chủ của hơn 900 công ty công nghệ

Bộ phận tiếp thị điểm đến của Greater Irvine Chamber, Destination Irvine, làm việc để thu hút khách du lịch đến Irvine, dẫn đến tác động kinh tế hàng triệu đô la cho thành phố hàng năm.