Kawani ng Kamara

Bryan Starr
President & CEO
949.660.9112

Jessica Welch
Senior Vice President
949.502.4115

Sandra Crouch
Pangalawang Pangulo, Pananalapi
949.502.4116

Laura Perdew
Pangalawang Pangulo,
Marketing at Komunikasyon
949.502.4122

Laura Perdew
Pangalawang Pangulo,
Marketing at Komunikasyon
949.502.4122

Laura Perdew
Pangalawang Pangulo,
Marketing at Komunikasyon
949.502.4122

Misty Bond
Direktor ng Sales at Marketing,
Patutunguhan Irvine
949.502.4112

Misty Bond
Direktor ng Sales at Marketing,
Patutunguhan Irvine
949.502.4112

Dave Lucey
Direktor ng Pagbebenta,
Patutunguhan Irvine
949.502.4114

Dave Lucey
Direktor ng Pagbebenta,
Patutunguhan Irvine
949.502.4114

Courtney Nakagawa
Tagapamahala ng mga Programa
949.502-4118

Paminta Russell
Senior Manager,
Pag-unlad ng ekonomiya
949.502.4129

Dinh Ta
Senior Director,
Pagpapaunlad ng Negosyo
949.502.4119

Tracy Yannotti
Tagapamahala ng Pananalapi
949.502.4123