Kawani ng Kamara

Greater Irvine Chamber

Bryan Starr
President & CEO
949.660.9112

Greater Irvine Chamber

Jessica Welch
Senior Vice President
949.502.4115

Greater Irvine Chamber

Sandra Crouch
Pangalawang Pangulo, Pananalapi
949.502.4116

Greater Irvine Chamber

Laura Perdew
Pangalawang Pangulo,
Marketing at Komunikasyon
949.502.4122

Greater Irvine Chamber

Laura Perdew
Pangalawang Pangulo,
Marketing at Komunikasyon
949.502.4122

Greater Irvine Chamber

Misty Bond
Direktor ng Sales at Marketing,
Patutunguhan Irvine
949.502.4112

Greater Irvine Chamber

Misty Bond
Direktor ng Sales at Marketing,
Patutunguhan Irvine
949.502.4112

Greater Irvine Chamber

Dave Lucey
Direktor ng Pagbebenta,
Patutunguhan Irvine
949.502.4114

Greater Irvine Chamber

Laura Perdew
Pangalawang Pangulo,
Marketing at Komunikasyon
949.502.4122

Greater Irvine Chamber

Dave Lucey
Direktor ng Pagbebenta,
Patutunguhan Irvine
949.502.4114

Greater Irvine Chamber

Courtney Nakagawa
Tagapamahala ng mga Programa
949.502-4118

Greater Irvine Chamber

Paminta Russell
Senior Manager,
Pag-unlad ng ekonomiya
949.502.4129

Greater Irvine Chamber

Dinh Ta
Senior Director,
Pagpapaunlad ng Negosyo
949.502.4119

Greater Irvine Chamber

Tracy Yannotti
Tagapamahala ng Pananalapi
949.502.4123

CHECK OUT
DESTINATION IRVINE
VISIT DESTINATION IRVINE