Mga Ambassador

Ang misyon ng Ambassadors Committee ay aktibong isulong at katawanin ang Greater Irvine Chamber sa komunidad ng negosyo.

Magiging bahagi ka ng isang dynamic na grupo na nangunguna sa pagtanggap ng mga bagong miyembro sa Kamara at tutulong sa mga kasalukuyang miyembro na manatiling aktibo at kasangkot. Ang mga ambassador ay tumatanggap din ng mga pagkakataong magboluntaryo para sa mga eksklusibong kaganapan ng Kamara at miyembro.

Mga Benepisyo ng Paglilingkod bilang Ambassador

  • Pagkakataon para sa high-visibility networking
  • Pagkilala sa iba't ibang function ng Kamara
  • Badge ng ambassador
  • Pagkakataon upang matuto nang higit pa tungkol sa mga programa, kaganapan at isyu na nakakaapekto sa Kamara at sa iyong komunidad
  • Bumuo ng malapit na ugnayan sa iba pang miyembro ng komite
  • Lumikha ng mga relasyon sa negosyo habang naglilingkod sa komunidad ng negosyo
  • Mga gantimpala at pagkilala ng ambassador

Mga Mapagkukunan ng Ambassador

Interesado na maging Ambassador?

Halika at tingnan mo kami! Ang mga pagpupulong ay gaganapin sa ikaapat na Huwebes ng bawat buwan maliban kung iba ang tinutukoy. Magsisimula kaagad ang mga pagpupulong sa 8:30 AM at magtatapos sa 9:45 AM.

Sumali Ngayon